Зміст

І. Вступ

II. Історичні особливості становлення України та Росії.

III. Входження України до складу Російської держави: політичні міфи й історичні фальсифікаці

IV. Які "братні українці" потрібні Росії?

V. Боротьба за Українську Помісну Православну Церкву.

VI. Розпад СРСР і здобуття Україною незалежності

VII. Проблеми україно-російських відносин на сучасному етапі.

VIII. Післямова

Додатки

Карти:    №1   №2   №3  №4

Про автора

Короткий огляд книги


Навіки разом! Вибрані публікації на теми україно-російських відносин

Лінки


І.В. Діяк

Україна-Росія

(Історія та сучасність)

Наукове видання

ВАТ "Книжкова друкарня наукової книги", Київ, 2001

Науковий peдaкmop — дoкmop філол. н., член-кор. НАН України Дончик В.Г.
Рецензенти — дoкmop іст. н., професор Сергійчук В.І.
                         дoкmop філол. н., доктор філософії, професор Квіт С.М.

Відносини з Росією традиційно посідають значне місце в українському житті. На жаль, часто вони носять проблемний і навіть конфліктний характер. Ця книга є спробою дати належні оцінки головним проблемам україно-російських відносин, а також викрити перекручування нашої історії, котрих припускається російська політика для досягнення своїх цілей. При цьому автор намагався широко використовувати в першу чергу роботи відомих саме російських вчених, як М.Карамзіна, М.Погодіна, В.Ключевського, С.Соловйова, багатьох сучасних дослідників, а також архівні матеріали.

Слідуючи усім вимогам, які ставляться перед науковою роботою, одночасно автор спробував написати книгу так, щоб зробити її цікавою та доступною для широкого кола читачів.

ББК 63.3 (4УКР)+63.3(2)+63.3(РОС)

Автор висловлює подяку М.М. Сайчуку за редакційне оформлення даної роботи, а також І.А. Чуркіну за спонсорську допомогу в її виданні.

ISBN 966-581-274-2             ©Діяк І.В., 2001"До українців"

Web hosting by Somee.com