Леся Українка. Фото 1891 р.

Леся Українка. Фото 1891 р.

I   II   III   IV
 
V  VI  VII  VIII
 
епілог

Вся поема в одному файлі html (0.15М)
Архів html_zip (0.05М)


"До українців"

Леся Українка

Кассандра

Драматична поема

Джерело: Твори в десяти томах, Державне видавництво художньої літератури, Київ — 1963 р., т. 4. До четвертого тома увійшли драматичні твори Лесі Українки, написані у 1907-1908 рр.

Автографи творів Лесі Українки, зазначені в примітках, зберігаються в рукописному відділі Інституту літератури АН УРСР

Вперше надруковано в журналі “Літературно-науковий вісник”, 1908, № 1, стор. 76-97, і № 2, стор. 241-281, за чистовим автографом (ф. 2, № 785).

В архіві зберігається ще чорновий автограф (ф. 2, № 786), написаний частково чорнилом, частково олівцем з досить численними авторськими виправленнями, переважно стилістичного характеру.

Дата чистового і чорнового автографів — Ялта, 5/V 1907 р. Це дата остаточного закінчення твору. Робота над драмою почалась у 1903 р. в Сан-Ремо. У 1907 р. в Ялті твір був дещо перероблений, відредагований та дописаний епілог.

Згідно з усними заявами родичів про волю письменниці епілог у пізніших виданнях був знятий як зайвий. У т. II “Творів” (1951) Лесі Українки драма надрукована з епілогом.

Подається за першодруком.


Український орнамент “вибійку” скановано з книги нарисів Івана Сергійовича Корнієнка “Народні таланти” (Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, Київ — 1959 р.)


Web hosting by Somee.com